කාන්තාවන්ට සහ පිරිමින්ට බඩ අඩුකර ගැනීමට ව්‍යායාම්

බඩ අඩු කරගැනීම නිසියාකාරව කිරීමට නම්, අප විසින් අපේ උදර ප්‍රදේශයේ ඇති මාංශ පේශීන් පද්ධති 4 ක් ඉලක්ක කරගෙන ව්‍යායාම් කල යුතු වේ. මෙම පේශීන් ශක්තිමත් කිරීමෙන් කොඳු ඇට පේලිය සහ උකුල ප්‍රදේශයද සවිමත් වන අතර ඊට අමතරව කොන්දේ අමාරු සෑදීමද වළක්වා ගත හැකිය. 

 • External abdominal obliques:- උදර ප්‍රදේශයේ දෙපැත්තේම, ඉල ඇට වලට පහළින්, මතුපිටින් ඇති පේශීන්
 • Internal abdominal obliques:-  ඉහත සඳහන් මාංශ පේශි වලට යටින් ශරීර අභ්‍යන්තරයේ දෙපැත්තේම ඇති පේශීන් 
 • Transversus abdominus:- ඉහත දැක්වූ obliques පේශීන් වලට වඩාත් ගැඹුරෙහි, උදර ප්‍රදේශයේ දෙපැත්තේම කොඳු ඇට පේලිය සමඟ සම්බන්ධ වී ඇති පේශීන්
 • Rectus abdominus: උදර ප්‍රදේශයේ ඉදිරිපස ඉහළ සිට පහළ ටම පිහිටා ඇති අතර, Six- pack නමින්ද හදුන්වන කොටස් දෙකකින් යුතු පේශියකි  

කාන්තාවන් සඳහා සුදුසු ව්‍යායාම් 

පහත දැක්වෙන සෑම ව්‍යායාමයක්ම 5-15 වාරයක් සතියකට තුන් වතාවක්වත් කරන්න (මෙම ව්‍යායාම් කරන අන්දම Youtube චැනලයේ වීඩියෝ වලින් නරඹන්න)

 Plank crawl out

 • කකුල් ලංකරගෙන කෙලින් සිටගන්න 
 • දැන් ඔබේ දෙඅත් පොළව මත තබා Push-ups ඉරියව්වට එන තෙක් දෙඅත් වලින් පමණක් සෙමෙන් ඉදිරියට යන්න 
 • නැවතත් පෙර ඉරියව්වට එන තෙක් දෙඅත් වලින් පසුපසට එන්න. නැවත සිටගන්න. 5-15 වතාවක් පමණ කරන්න

Side plank

 • පොළව මත පැත්තට හැරී දිගාවී සිටින්න  
 • දැන් වැලමිට සහ අත්ල පොළව මත තබා, ඔබේ උරහිස සහ කකුල එකම රේඛාවකට සිටින සේ උකුළ ප්‍රදේශය ඉහළට ඔසවන්න 
 • තප්පර 30-45 පමණ එම ඉරියව්වෙන්ම සිටින්න 
 • දැන් අනෙක් පසට හැරී එම ව්‍යායාමය නැවත කරන්න

Reverse crunch

 • කකුල් අංශක 90 කට දණහිස් වලින් නැවෙන සේ ඉඳගන්න 
 • දෙඅත් පොළවට සමාන්තරව ඉදිරියට දිගු කරන්න 
 • හුස්ම පිටකරමින් බඩ හැකිතරම් පිටුපසට නමන්න (එවිට ඔබේ පිටකොන්ද C අකුරක හැඩයට නැමී තිබිය යුතුය)
 • හුස්ම ගන්නා ගමන් කොන්ද කෙලින් කරන්න. 5-15 වතාවක් පමණ කරන්න

Boat pose

 • දණහිස් නවා කොන්ද කෙලින් සිටින සේ පොළව මත ඉඳගන්න 
 • දෙඅත් පොළවට සමාන්තරව ඉදිරියට දිගු කරන්න 
 • ඔබේ සිරුර V අකාරයට සිටින සේ කකුල් ඔසවා කෙලින් කරන්න 
 • මේ අකාරයට තප්පර 30 ක් පමණ සිටින්න. 5-15 වතාවක් පමණ කරන්න

Alligator drags

 • Push-ups කරන ඉරියව්වෙන් පොළව මත සිටින්න. කකුලේ ඇඟිලි තුවායක් වැනි දෙයක් මත තබා ගන්න 
 • කකුල් නොසොල්වා අත් දෙකෙන් පොළව මත මීටර් 5-10ක් පමණ ඉදිරියට ඇදෙන්න 
 • මිනිත්තුවක් පමණ විවේක ගෙන නැවත කරන්න. 5-15 වතාවක් පමණ කරන්න 

පිරිමින් සඳහා සුදුසු ව්‍යායාම් 

පහත දැක්වෙන සෑම ව්‍යායාමයක්ම 5-15 වාරයක් සතියකට තුන් වතාවක්වත් කරන්න (මෙම ව්‍යායාම් කරන අන්දම Youtube චැනලයේ වීඩියෝ වලින් නරඹන්න)

Hardstyle Plank

 • මුනිණ් අතට පොළව මත දිගාවන්න  
 • දැන් වැලමිට සහ අතේ පහළ කොටස් හා කකුලේ ඇඟිලි තුඩු පොළව මත තබා සෙමන් කඳ කොටස ඔසවන්න  
 • එසේ තප්පර 10-15 ක් පමණ සිට මුලින් සිටි ඉරියව්වට එන්න. 5-15 වතාවක් පමණ කරන්න

Dead bug

 • උඩුබැලි අතට පොළව මත දිගාවන්න 
 • දැන් දෑත් ඉහළට ඔසවන්න. කකුල් දණහිසින් නවා ගන්න 
 • දකුණු කකුල සහ වම් අත පමණක් පොළවට සමාන්තරව දිග හරින්න 
 • තප්පර කිහිපයක් එසේ සිට, අනෙක් අත සහ කකුල යොදවා කරන්න 

Dumbbell side bend

 • අඩු බර ඩම්බෙල් දෙකක් දෙඅතින් ගෙන අත් පහළට සිටින සේ කෙලින් සිටගන්න 
 • දකුණු පසට හැකි තරම් නැමෙන්න 
 • නැවත වම් පසට නැමෙන්න. 5-15 වතාවක් පමණ කරන්න

Barbell back squat

 • බාබෙල් බාර් එක පමණක් ගෙන හිසට පිටුපසින් සිටින සේ උරහිස් මත තබාගන්න 
 • දැන් පුටුවක හිඳගැනීමට යන ආකාරයෙන් පහළට නැමෙන්න 
 • යලි කෙලින් සිටගන්න. 5-15 වතාවක් පමණ කරන්න

Bird-dog

 • දණහිස් සහ දෙඅත් වලින් පොළව මත සිටින්න
 • දැන් ඔබේ දකුණු කකුල පසුපසටත් වම් අත ඉදිරියටත් දිග හරින්න. එවිට ඔබේ අතත්, කකුලත් ඔබේ සිරුර සමග සිරස් රේඛාවක අකාරයෙන් කෙලින් තිබිය යුතුය
 • තත්පර කිහිපයක් එසේ සිට නැවත අනෙක් කකුල සහ අත යොදාගෙන කරන්න. 5-15 වතාවක් පමණ කරන්න

පහත සඳහන් වැදගත් කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න 

 • ව්‍යායාම් කිරීමට පෙර සහ ව්‍යායාම් කරන අතරතුර හොදින් වතුර බොන්න. 
 • ආහාර වේලක් ගෙන පැය දෙකක් පමණ යනතුරු ව්‍යායාම් ආරම්භ කිරීමෙන් වළකින්න. 
 • ව්‍යායාම් ආරම්භ කිරීමට කලින් යමක් කෑමට අවශ්‍ය නම් කෙසෙල් ගෙඩියක්, යෝගට් එකක් වැනි කෙටි ආහාරයක් ගන්න. 
 • ව්‍යායාම් ආරම්භ කිරීමට කලින් සිරුරේ මාංශ පේශීන් වෙත හොඳින් රුධිරය සංසරණය වීම සඳහා විනාඩි 5 ක් පමණ මස් පිඬු ඉහිල් කරන stretching ව්‍යායාම් කරන්න. ඉන්පසු තවත් විනාඩි 10 ක් පමණ ඇඟ උණුසුම් කරන ව්‍යායාම් (warm-up exercises) කරන්න

https://www.healthline.com/health/fitness-exercise/best-ab-exercises-women#1

https://www.gq.com/story/best-abs-workouts-gq-ultimate-guide

Distributors

Online Shopping Partners

Whatsapp

Hide