/Fitness Adviser
­
17 09, 2018

ව්‍යායාම කිරීමේදී මතක තබා ගත යුතු වැදගත් කරුණු 15 ක්

By |September 17th, 2018|Fitness Adviser|0 Comments

ව්‍යායාම ඔබට කායික සහ මානසික සෞඛ්‍යය සඳහාත්, ආතතිය දුරු කරගැනීමටත් ඉතා වැදගත් වේ. ඊට අමතරව ව්‍යායාම ඔබේ සමාජ හා ලිංගික ජීවිතය සඳහා උත්තේජනයක්ද වනු ඇත. ව්‍යායාම කිරීම සඳහා විශේෂඥයින් දිනකට විනාඩි 30 ක් බැගින් සතියකට දින 5 ක් නිර්දේශ කරයි.

3 09, 2018

All you need to know about: Power-plate

By |September 3rd, 2018|Fitness Adviser|0 Comments

Power Plate Women play a major role in every household, be it rural or urban. In her busy daily routine, she must be healthy and active. Power Plate offers the best solution for every woman, young or old, to stay

15 08, 2018

ඔබේ සෞඛ්‍ය ගැන ඔබේ මුහුණෙන් හෙලිවන දේවල්

By |August 15th, 2018|Fitness Adviser|0 Comments

මුහුණ කැඩපතකින් බලා නිරීක්ෂණය කිරීම කණ්ණාඩියෙන් පෙනෙන ඔබේ මුහුණ ගැන ඔබ හොඳින් දනී. ඔබේ මුහුණේ සමීපතම පෙනුමෙන් ඔබේ සෞඛ්‍ය පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීම් සොයාගත හැකිය. මුහුණේ ඇස් සහ සම කහ පැහැති වීම ඇස් හා සම කහ පැහැති වන්නේ සෙංගමාල රෝගය

1 08, 2018

What Your Pee Can Tell You

By |August 1st, 2018|Fitness Adviser|0 Comments

Your Urine and Your Health You or your doctor may be able to tell some things about your health simply by looking at the color of your pee and how clear it is. But a urinalysis, a test of your

3 07, 2018

තියුණු මනසක් පවත්වාගෙන යාමට උපදෙස්

By |July 3rd, 2018|Fitness Adviser|0 Comments

1.ඔබගේ මනස ක්‍රියාකාරීව තබා ගන්න තියුණු මනසක් සහිතව සිටීමට ඔබේ මනස ක්‍රියාකාරීව තබා ගන්න. අභියෝගාත්මක මානසික ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදී සිටින අයගේ මනස, එසේ නොකරන අයට සාපේක්ෂව වඩාත් තියුණුව පවතී. පහත දැක්වෙන ක්‍රියාකාරකම් කිරීමට උත්සාහ කරන්න. 1. පොතක් කියවන්න 2. දේශනයකට සවන්

15 06, 2018

14 Ways to Shed Pounds After 40

By |June 15th, 2018|Fitness Adviser|0 Comments

Age Matters If you’re over 40, you may have noticed that it’s easier to gain weight and harder to lose it than it used to be. Changes in your activity level, eating habits, and hormones, and how your body stores

1 06, 2018

මම Power Plate ගැන දැන ගත්තේ කෙසේද ?

By |June 1st, 2018|Fitness Adviser|0 Comments

මම Power Plate ගැන දැන ගත්තේ කෙසේද ? වසර පහකට පෙර, මම පළමුවෙන්ම කම්පනය වන පථයක් සහිත ව්‍යායාම් උපකරණයක් දැක්කේ, ෂිබියා වල සුපිරි සාප්පු සංකීර්ණයක, සාප්පු යන අය ඒවා ක්‍රියාත්මක කර අත්හදා බලමින් සිටි අවස්ථාවකදී, එදා මම හිතුවා ඒවායින් කවදාවත්

8 05, 2018

RUN INJUARY FREE

By |May 8th, 2018|Fitness Adviser|0 Comments

Running is not an easy process. There's no hiding from it. A strain on the mind and body depending on how many miles you need to put in. Current figures show that up to 80% of runners experience injury when

1 05, 2018

අලිගැටපේරවල සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ

By |May 1st, 2018|Fitness Adviser|0 Comments

එය සරලයි හරිතයි අලිගැටපේර වර්තමානයේ ජනතාව අතර ආදරයට පාත්‍ර වූ අලුත්ම හා ප්‍රියතම පලතුර ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. අලිගැට පේර වල, ජනප්‍රියත්වයට හොඳ හේතුවක් තිබේ. ඒවා රසවත් නිසා පමණක් නොවේ, ඊට අමතරව ඒවා ඔබව සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව තැබීමට හැකි විටමින්, ඛනිජ සහ අනෙකුත්

19 04, 2018

15 Cancer Symptoms to Know

By |April 19th, 2018|Fitness Adviser|0 Comments

Changes in your skin A new spot on your skin or one that changes size, shape, or color could be a sign of skin cancer. Another is a spot that doesn't look the same as all the others on

Load More Posts
×

ව්‍යායාම කිරීමේදී මතක තබා ගත යුතු වැදගත් කරුණු

ව්‍යායාම ඔබට කායික සහ මානසික සෞඛ්‍යය සඳහාත්, ආතතිය දුරු කරගැනීමටත් ඉතා වැදගත් වේ. ඊට අමතරව ව්‍යායාම ඔබේ සමාජ හා ලිංගික ජීවිතය සඳහා උත්තේජනයක්ද වනු ඇත. ව්‍යායාම කිරීම සඳහා විශේෂඥයින් දිනකට විනාඩි 30 ක් බැගින් සතියකට දින 5 ක් නිර්දේශ කරයි. එහෙත් ව්‍යායාම කිරීමේදී,..... Read More

Site is Under Construction